Istorie / Arheologie

Dr. Vasile Ciobanu, cercetător ştiinţific I
Prof. dr. Zeno-Karl Pinter, cercetător ştiinţific I
Dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific II
Dr. Liviu Cîmpeanu, cercetător științific III
Drd. Andrei Nacu, asistent de cercetare
Dr. Nicolae-Alexandru Nicolaescu, cercetător științific III

Istoria oraşelor

Prof. dr. Paul Niedermaier, membru titular al Academiei Române
Dr. Dan Dumitru Iacob, cercetător ştiinţific I, secretar ştiinţific
Dr. Anda Lucia Spânu, cercetător ştiinţific III
Mariana Vlad, cercetător şiinţific
Dr. Julia Derzsi, cercetător ştiinţific III

Dicţionarul graiurilor săseşti

Dr. Sigrid Haldenwang, cercetător ştiinţific I

Etnologie

Prof. dr. Ilie Moise, cercetător ştiinţific I
Dr. Andreea Buzaş-Neagoe, cercetător ştiinţific III

Redactor și traducător

Dr. Oana-Nora Căpățână, redactor gr. I

Foști cercetători și colaboratori

Dr. Corneliu Pintilescu, cercetător științific III (Istorie contemporană)
Sigrid Roswitha Pinter, redactor I. A
Dr. Gabriela Cenuşer Panczel, cercetător ştiinţific III (Istoria literaturii)
Dr. Gudrun-Liane Ittu, cercetător ştiinţific III (Istoria artei)
Malwine Dengel, cercetător ştiinţific