Dr. Vasile Ciobanu, cercetător ştiinţific I

Domenii de cercetare 
  • istorie socială, istoria oraşelor din secolul al XX-lea, istoria minorităţii germane din perioada interbelică
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Minoritatea germană din România în perioada interbelică
  • Nicolae Iorga şi minorităţile naţionale
  • Cultura saşilor transilvăneni în perioada 1918-1944
  • Activitatea Ligii Culturale a Germanilor din România (1022-1931)
  • Poziţia P.S.D. faţă de politica externă a României interbelice
  • Bibliografia istoriei oraşelor din România
  • Hans Otto Roth (1890-1953). Viaţa şi activitatea
Curriculum Vitae 
Publicaţii 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024
Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605
e-mail: secretariat@icsusib.ro

Proiecte actuale 
Proiecte finalizate 

Bibliografia istorică a oraşelor – Coordonator proiect

Dr. Vasile Ciobanu a terminat Istorie în 1971 la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Alexandru Ioan Cuză, Iaşi. Aici a susţinut şi teza sa de doctorat în 1999, cu titlul Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvănen. 1918-1044. Din 1971 lucrează ca istoric la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, din anul 2000 este cercetător ştiinţific I. Între 1975 şi 1983 a lucrat ca asistent asociat la secţia de Istorie a Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul Institutului de Învăţământ Superior, Sibiu, între 1992 şi 1994 ca lector asociat la Catedra de Istorie a Facultăţii de Filologie, Istorie şi Drept a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 1994-2000 a fost lector, din 2000 conferenţiar la Catedra de Istorie Modernă şi Contemporană a Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu Nicoale Lupu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu. Este membru al Consiliului știinţific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu; preşedinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (2008-2018); preşedintele asociaţiei Civitas Nostras. Societatea pentru istoria oraşelor; redactor şef al revistei Historia Urbana, redactor şef adjunct al Anuarului Institului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, membru în colegiul de redacţie al revistei Studia Universitatis Cibinensis. Historica, membru în consiliul de redacţie al revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde. A publicat 5 cărţi şi peste 80 de studii de specialitate. Pentru lucrarea sa Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni, 1918-1944, apărută în 2004, a primit premiul „George Bariţiu” al Academiei Române.