Comisia de Istorie a Orașelor din România
Primăria Municipiului Buzău

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Orașul și legislația
Buzău, 21–22 iulie 2022

 

Programul sesiunii

Repere tematice

Încă din cele mai vechi timpuri, și odată cu creșterea în dimensiuni și complexitate a așezărilor umane, a devenit evidentă nevoia de a stabili și impune norme de conviețuire între locuitori, precum și drepturi și obligații ale acestora în relația cu autoritățile. Fie că au emanat de la nivelul autorităților (centrale sau locale), fie că s-au bazat pe cutume sau obiceiuri specifice, sedimentate în timp, aceste norme au modelat acțiunile actorilor urbani și au condiționat evoluția formală și funcțională a orașelor.

Pe actualul teritoriu al României, sistemele normative cu efect asupra dezvoltării urbane au variat semnificativ de-a lungul timpului, în funcție de areal geografic, influențe externe, modele politice, juridice sau administrative adoptate, organizare socială și economică etc. Ele au generat practici și instrumente specifice și au mediat concretizarea unor viziuni politice sau a unor modele urbanistice în forme construite.

Pornind de la aceste considerente, organizatorii sesiunii anuale a CIOR așteaptă propuneri de comunicări subsumate temei generale a manifestării, care ar putea să trateze aspecte privitoare la:

 • Definirea legislației urbane – idei, concepte, terminologie și autori;
 • Prevederi legislative și acte normative cu efect asupra evoluției orașelor, în toate etapele istorice;
 • Impactul codificărilor legislative asupra dezvoltării instituțiilor urbane;
 • Contribuții ale legislației la formarea și evoluția unor practici și forme administrative la nivel urban;
 • Reglementări urbanistice privitoare la construire, activități economice și operațiuni urbanistice de interes public;
 • Coloniști, orașe și sisteme de privilegii;
 • Regulamente de poliție: discurs teoretic și juridic, instituții abilitate, implementarea și practicarea normelor de disciplină în orașele premoderne;
 • Evoluția regimului proprietății urbane în decursul timpului reflectată în legislația urbană;
 • Influențe ale normelor legale asupra locuirii și relațiilor civile la nivel urban;
 • Mecanisme de finanțare și operaționalizare a intențiilor publice sau private de dezvoltare urbană determinate de cadrul legislativ;
 • Relația dintre legislația urbană codificată (oficializată) și dreptul cutumiar (tradiții, obiceiuri, cutume, reguli, practici locale nescrise);
 • Mecanisme de aplicare a legislației prin acte de autoritate sau acțiuni administrative;
 • Cazuri de contencios și rezolvarea acestora.

Reperele prezentate mai sus nu sunt restrictive, ci orientative, motiv pentru care vă invităm să considerați tema sesiunii ca fiind suficient de generoasă și permisivă pentru a include și alte aspecte pe care le aveți în vedere privitoare la relația dintre oraș și legislația urbană.

DATELE DE ÎNSCRIERE LA SESIUNE

Pentru înscrierea la sesiune, vă rugăm să ne trimiteți titlul comunicării, însoțit de un rezumat de maxim 300 de cuvinte, până la data de 28 martie 2022. Înscrierile pot fi trimise prin e-mail la adresele nicolaescu@icsusib.ro și iacob@icsusib.ro și trebuie să conțină numele și prenumele, titlul științific, instituția unde își desfășoară activitatea, numărul de telefon și adresa de e-mail ale autorului comunicării. Menționăm că timpul alocat susținerii unei comunicări este de circa 20 de minute.