PRIMA DECERNARE A MEDIALIEI PENTRU CERCETAREA ISTORIEI ORAŞELOR

Distincţia a fost acordată coordonatorilor atlasului Brăila – Atlas istoric al oraşelor din România, seria B Ţara Românească, fascicul 3

dr. Ionel Cândea şi dr. Dan Dumitru Iacob.

Atlasul a apărut la Editura Istros a Muzeului Brăilei în 2013 (XXII + 22 p. text + 21 hărţi + 12 stampe, litografii, gravuri). Textul fasciculei a fost elaborat de Ionel Cândea şi Maria Stoica, hărţile au fost realizate de Mariana Vlad, iar traducerea în limba germană de Sigrid Pinter.