Asociaţia Civitas Nostra
Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor

 

Înfiinţată în anul 2006 Asociaţia Civitas Nostra are scopul de a servi cercetările privitoare la istoria oraşelor din România şi de a proteja vestigiile necesare cercetărilor. În îndeplinirea acestui scop sprijină cercetări multi- şi interdisciplinare, interetnice, realizate în spiritul înţelegerii şi toleranţei reciproce în context european. Prin ţelurile asemănătoare şi obiectivele comune, C.I.O.R. şi Asociaţia Civitas Nostra sunt două organisme paralele, care au o conducere comună: comitetul C.I.O.R. fiind şi comitetul director al asociaţiei.

Asociaţia Civitas Nostra poate derula mijloace financiare şi să fie sponsorizată de unităţi bugetare.

Banca Transilvania
RO66BTRLRONCRT0590772701

CIF 18405740

Asociaţia Civitas Nostra are un Consiliu director care funcţionează pe lângă Comitetul C.I.O.R. şi are rol administrativ şi de reprezentare juridică, cu următoarea componenţă:

Dan Dumitru Iacob, preşedinte
Vasile Ciobanu, vicepreşedinte
Nicolae-Alexandru Nicolaescu, secretar
Mariana Vlad, casier

Membri

Nadia Manea, Carmen Oprescu, Doina Dascălu, Liliana Roşiu, Paul Niedermaier, Ionel Cândea.