Comisia de Istorie a Oraşelor din România

 

Subordonată Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române Comisia de Istorie a Oraşelor din România are ca scop sprijinirea cercetării istoriei oraşelor din România, valorificarea studiilor importante în domeniu şi efectuarea schimbului de opinii. Luând fiinţă în anul 1992, organismul este afiliat la Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor. C.I.O.R. coagulează cercetări diverse de istorie urbană, iniţiate de istorici, arhitecţi, urbanişti şi din alte domenii, încurajează, întreţine şi, în anumite cazuri, coordonează această activitate printr-o serie de manifestări ştiinţifice anuale, la nivel naţional şi internaţional, prin revista de specialitate Historia Urbana, şi buletinul informativ Informaţii privind istoria oraşelor, publicaţii pe care le redactează, precum şi printr-o serie de proiecte colective angajate la nivel naţional.