Componenţa Comitetului CIOR
(Mandat din 19 octombrie 2023)

 

Preşedinte
Dan Dumitru Iacob (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Preşedinte de onoare al CIOR
Acad. Paul Niedermaier

Vicepreşedinți
Teodor Octavian Gheorghiu
Toader Popescu
Laurenţiu Rădvan (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Secretar
Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Membri
Acad. Victor Spinei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române
Rudolf Gräf, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Iosif Marin Balog
Liliana D. Cazacu
Vasile Ciobanu
Julia Derzsi
Daniel Dumitran
Carmen Oprescu
Enikő Rüsz-Fogarasi
Anda-Lucia Spânu