Componenţa Comitetului CIOR

 

Preşedinte
Dan Dumitru Iacob (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Preşedinte de onoare al CIOR
Acad. Paul Niedermaier

Vicepreşedinți
Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române
Teodor Octavian Gheorghiu
Laurenţiu Rădvan (reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor)

Secretar
Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Membri
Acad. Victor Spinei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române
Rudolf Gräf, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Iosif Marin Balog
Vasile Ciobanu
Beata Menesi
Carmen Oprescu
Emil Păunescu
Toader Popescu
Enikő Rüsz-Fogarasi
Anda-Lucia Spânu
Mariana Șlapac
Ion Zainea