Anunț editorial

 

In honorem Vasile Ciobanu: Studii privind minoritatea germană din România în secolul XX / In Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert, Editat de / Herausgegeben von Corneliu Pintilescu Honterus, 2017, 412 p.
ISBN: 978-606-8573-28-1

Apariții editoriale

 

Studii de istorie a orașelor: in honorem Paul Niedermaier, coord. Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, București – Brăila, 2017, 606 p.
ISBN 978-973-27-2838-3
ISBN 978-606-654-258-6

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, ediția a XXIV-a, 2017

ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Orașelor din România
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
organizează sesiunea de comunicări științifice

Calamități naturale, mari incendii și epidemii în trecutul orașelor
Alba Iulia, 23–24 noiembrie, 2017 

Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Asociația "Civitas Nostra"

Sesiunea CIOR – Bistrița

Sesiunea națională a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, 2016

ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Orașelor din România
COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD
organizează sesiunea de comunicări științifice
 

Locuri ale memoriei în spațiul urban
Bistrița, 28–29 mai 2016

Sesiunea CIOR – Piatra Neamț

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, ediția a XXIII-a, 2016

ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Orașelor din România
COMPLEXUL MUZEAL JUDEȚEAN NEAMȚ
organizează sesiunea de comunicări științifice

Medalia Comisiei de Istorie a Oraşelor din România

PRIMA DECERNARE A MEDIALIEI PENTRU CERCETAREA ISTORIEI ORAŞELOR

Distincţia a fost acordată coordonatorilor atlasului Brăila – Atlas istoric al oraşelor din România, seria B Ţara Românească, fascicul 3

dr. Ionel Cândea şi dr. Dan Dumitru Iacob.

Anunţ

Modificarea cotizaţiei CIOR / „Civitas Nostra”

Adunarea generală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România / Asociaţiei „Civitas Nostra” – Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor, întrunită la Sibiu, în data de 13 iunie 2014, a supus la vot şi a hotărât (potrivit § 45 al statutului Asociaţiei: „Comisia percepe de la membrii săi o cotizaţie anuală, al cărei cvantum este stabilit de către Adunarea generală”) modificarea cotizaţiei membrilor săi de la 20 la 50 de lei pe an, începând cu anul 2015.

Ştiri şi evenimente

ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Oraşelor din România
MUZEUL JUDEŢEAN SATU MARE
Organizează sesiunea de comunicări ştiinţifice

Oraşul şi administraţia
Satu Mare, 18-19 septembrie 2015

Ştiri şi evenimente

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit aferent anului 2014 către Asociaţia Civitas Nostra.

Pagini


Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
5500244, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro


Istoria urbana in Romania