Seria Contribuţii privind istoria oraşelor

 

XVI: Studii de istorie a orașelor: in honorem Paul Niedermaier, coord. Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, București – Brăila, 2017, 606 p.

XV: George Dan Hânceanu, Două ateliere meșteșugărești din târgul medieval al Romanului (secolele XV și XVII). Rezultatele supravegherilor și săpăturilor din 2012-2013, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2017, 344 p.

XIV: Paul Niedermaier, Geneza orașelor medievale în Transilvania, Editura Academiei Române, București, 2016, 607 p. 

XIII: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob (coordonatori), Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, fascicula 3 Brăila, Städtegeschichteatlas Rumäniens Reihe B, Walachei, 3. Lieferung Brăila, text: Ionel Cândea, Maria Stoica, hărți: Mariana Vlad, traducere: Sigrid Pinter. Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Muzeul Brăilei. Editura Istros, 2013, 22 p. + 33 pl., h.

XII: Anda-Lucia Spânu, Vechi reprezentări grafice ale oraşelor din România, Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2012, 551 p., 200 il.       

XI: Paul Niedermaier, Habitatul medieval în Transilvania, Editura Academiei Române, București, 2012, 380 p.

X: Costin Croitoru, Galaţi. O bibliografie arheologică şi numismatică, Muzeul Brăilei. Editura Istros, Brăila, 2012, 167 p.

IX: Ionel Cândea, Costin Croitoru, O bibliografie istorică a Brăilei, Muzeul Brăilei. Editura Istros, Brăila, 2012, 297 p.

VIII: Victoria Paraschiva Batariuc, Șerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord.), Atlas istoric al orașelor din România, Seria A, Moldova, fascicula 2 Siret / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe A, Moldau, 2. Lieferung Sereth, hărți / Karten: Mariana Vlad, traducere / Übersetzung: Sigrid Pinter, Academia Română. Comisia de Istorie a Orașelor din România / Rumänische Akademie. Städtegeschichtekommission Rumäniens, Editura Enciclopedică / Enzyklopädischer Verlag, București / Bukarest, 2010, 12 + XII p. + 7 pl.

VII: Dan Dumitru Iacob (coordonator), text Gheorghe I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob, Carmen Oprescu, Atlas istoric al oraşelor din România / Städtegeschichteatlas Rumäniens,  Seria B / Reihe B, Ţara Românească / Walachei, Fascicula 2/2. Lieferung, Câmpulung/Langenau, hărţi / Karten: Mariana Vlad, traducere / Übersetzung: Sigrid Pinter, Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică / Enzyklopädischer Verlag, Bucureşti / Bukarest, 2008, XVIII + 18 + IX pl, h.

VI: Bibliografia istorică a oraşelor din România, coordonatori: Vasile Ciobanu, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu. Ediție revăzută și adăugită. Autori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pal, Anda-Lucia Spânu. Colaboratori: Lidia Brânceanu, Maria Dogaru, Adina Berciu-Drăghicescu, Nadia Manea, Ruxandra Nazare, Livia Pintilie, Rodica Tanțău, Oliver Velescu, Winfied Ziegle, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 461 p.

V: Gheorghe I. Cantacuzino (coord.), Ovidiu Cîrstina, Petru Virgil Diaconescu, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Gheorghe Olteanu, Mihai Oproiu, Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, fascicula 1 Târgovişte / Städtegeschichteatlas Rumäniens Reihe B, Walachei, 1. Lieferung Târgovişte, hărți / Karten: Simona Bondor, Mariana Vlad, Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, 17 + XVII p. + 10 pl., h., stampe.

IV: Mircea D. Matei (coord. / Hrsg.), Victoria Paraschiva Batariuc, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A, Moldova, fascicula 1 Suceava / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe A Moldau, 1. Lieferung – Suceava (Suczawa), hărți / Karten: Simona Bondor, traducere / Übersetzung: Sigrid Pinter, Winfried Ziegler, Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005, XIX + 19 p. + 8 h.+1 stampă.

III: Dan Dumitru Iacob (coordonator), Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno‑Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai, Atlas istoric al oraşelor din România, Seria C, Transilvania, Fascicula 2 – Sebeş / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe C, Transsylvanien, 2. Lieferung – Mühlbach, hărţi / Karten: Simona Bondor, traducere: Sigrid Pinter, Gudrun-Liane Ittu, Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, XIV+14 p. +  9 pl. + 2 il.

II: Paul Niedermaier (coord.), Atlas istoric al oraşelor din România, Seria C, Transilvania, fascicula 1 Sighişoara / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe C, Transilvanien, 1. Lieferung – Schässburg. Text: Paul Niedermaier, hărți  / Karten> Reinhold Gutt, Simona Bondor. Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, 24 p. + 11 pl.

I: Mircea D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească până în secolul al XVII-lea, Iaşi, Editura Helios, 1997, 271 p. + 1 h.