ACADEMIA ROMÂNĂ
Comisia de Istorie a Orașelor din România
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Orașul multietnic și multiconfesional

Sibiu, 19-20 octombrie 2023

Online

 

Program

Joi, 19 octombrie 2023

 

Deschiderea lucrărilor sesiunii (10,30-11,00)

Dan Dumitru Iacob, Președintele Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Salutarea participanților și prezentarea programului

Rudolf Gräf, Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Cuvânt de deschidere

Vasile Ciobanu, Redactor-șef Historia Urbana

Prezentarea revistei Historia Urbana, tomul XXX, 2022

Dan Dumitru Iacob, Coordonator serie

Prezentarea Atlasului istoric al orașelor din România, Serie nouă, Seria A, Moldova, Vol. III, Roman

Secțiunea 1 (11,00-13,00)

Moderator: Dan Dumitru Iacob

Mária Lupescu Makó, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Forme de comunicare în orașele multilingve din Transilvania medievală

Alexandru Ciocîltan, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București

Căsătoriile mixte în Parohia Romano-Catolică din Făgăraș (1801-1850)

Sandra Hirsch, Universitatea de Vest din Timișoara

Influența economiei urbane în structura etnică a Timișoarei habsburgice

Viorel Gheorghe, Cercetător independent, Buzău

Structura etnică a orașului Buzău până la Primul Război Mondial

Secțiunea 2 (14,30-16,30)

Moderator: Vasile Ciobanu

Laurențiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Procesul de urbanizare din Moldova – elemente etnice și confesionale (secolele XIV-XV)

Dan Dumitru Iacob, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Aspecte privitoare la istoria comunității evreiești din Roman reflectate în surse cartografice din secolele XVIII-XX

Daniel Dumitran, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Fotimika Markó vs. Dumitratyi Karanton sau despre un litigiu între membri ai comunității grecilor din Alba Iulia

George M. Croitoru, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Academia Română, București

Cireșica Micu-Croitoru, Ordinul Arhitecților din România, București

90 de ani de la construcția Palatului Telefoanelor, important reper urbanistic al imaginii Bucureștiului interbelic

Adunarea generală a membrilor CIOR și a Asociației „Civitas Nostra” (17,00-19,00)

 

Vineri 20 octombrie 2023

 

Secțiunea 3 (09,00-11,00)

Moderator: Alexandru Nicolaescu

Delia Cora, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Oradea

Oradea – oraș multietnic (1880-2023). Considerații demografice

Mihai D. Drecin, Universitatea din Oradea

Oradea multiconfesională. Evoluția numerică a credincioșilor pe confesiuni (1880-2023)

Ion Zainea, Universitatea din Oradea

Structura (multi)etnică și (multi)confesională a orașelor Oradea, Beiuș și Salonta din județul Bihor, în perioada interbelică

Micșa Andreea Laura, Universitatea Politehnica Timișoara

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Elisabetin, Timișoara – cercetare istorică

Secțiunea 4 (11,00-13,00)

Moderator: Vasile Ciobanu

Alexandru Nicolaescu, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Imaginea orașelor săsești în presa românească din Transilvania (finalul secolului al XIX‑lea)

Robert-Miklos Nagy, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Structuri etnice și confesionale în Valea Jiului în perioada 1890-1930

Teodor Octavian Gheorghiu, Universitatea Politehnica Timișoara

Biserici urbane medievale din Țara Românească: cercetare, protecție și restaurare în ultimul secol

Ileana Kisilewicz, Universitatea Politehnica Timișoara

Florin Rădulescu, Muzeul Municipal Călărași

Călărași, între Dunăre și Bărăgan

Secțiunea 5 (14,00-16,00)

Moderator: Dan Dumitru Iacob

Vasile Ciobanu, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Viața culturală cotidiană a germanilor din Sibiu în anii 1934-1940

Răzvan-Raul Ivan, Liceul Teoretic Decebal din Constanța

Considerații privind cultura și cultele din Constanța în perioada interbelică

Andreea-Alexandra Frățiman, Universitatea Politehnica Timișoara

Ileana Kisilewicz, Universitatea Politehnica Timișoara

Importanța multietnicității în formarea și reconstrucția Brăilei

Nadia Manea, Banca Națională a României, București

Felicia Waldman, Universitatea din București

Bucureștiul vienez al familiei Elias

Închiderea manifestării (16,00-16,20)

 

Informații utile:

Pentru a putea participa la lucrările Sesiunii Orașul multietnic și multiconfesional vă rugăm să aveți instalată aplicația ZOOM pe computerul personal.

Codurile de acces pentru 19 octombrie 2023:

Link: https://us06web.zoom.us/j/81724368105?pwd=2gjwnHUgeXNAwNM6Wwua1XZA1NoMJG.1

Meeting ID: 817 2436 8105

Passcode: 695365

 

Codurile de acces pentru 20 octombrie 2023:

Link:

https://us06web.zoom.us/j/81404254215?pwd=3H0JFbf9iifRTanngQLaQdIoxbS9Gh.1

Meeting ID: 814 0425 4215

Passcode: 643163

 

INFORMARE

 

Pentru a participa la Adunarea generală a membrilor CIOR și a Asociației „Civitas Nostra”, care se va desfășura joi, 19 octombrie, orele 17,00-19,00, vă rugăm să utilizați linkul de conectare al lucrărilor sesiunii din ziua de 19 octombrie.

Dates: 
Joi, Octombrie 19, 2023 - 10:30 to Vineri, Octombrie 20, 2023 - 16:30