Orașul – centru meșteșugăresc și industrial
Reșița, 1–3 iulie 2021

Parteneri

Muzeul Banatului Montan
Universitatea Babeș-Bolyai/Centrul Universitar din Reșița UBB
Primăria Municipiului Reșița

Repere tematice

Activitățile economice au existat dintotdeauna în orașe, acestea fiind locuri în care progresele economice și tehnologice au apărut și s-au dezvoltat mai rapid decât în alte așezări, chiar dacă atelierele meșteșugărești și întreprinderile industriale au existat/există și în zonele rurale. Orașele au oferit însă cele mai bune condiții pentru apariția și dezvoltarea meșteșugurilor, a manufacturilor, fabricilor, uzinelor și marilor combinate industriale din secolul trecut și de astăzi. Studierea relațiilor dintre dezvoltarea industrială și urbanizarea mai rapidă a acelor așezări în care au apărut manufacturi/fabrici are o vechime la fel de mare ca industria însăși. Pentru că industria a adus dintotdeauna orașelor avantaje și dezavantaje, aceste relații au fost discutate din momentul în care au apărut, li s-au căutat rezolvări. Cu timpul, au fost întreprinse adevărate studii științifice. Istorici, economiști, ingineri au întreprins cercetări, au publicat documente, dar accentul a fost pus pe dezvoltarea industriei, mai ales în anii regimului comunist. Mai puțin a fost analizat raportul dintre evoluția centrelor urbane și dezvoltarea meșteșugurilor/industriei. Drept urmare este necesară și utilă o asemenea abordare. Și în România există, ca oriunde în lume, centre urbane dezvoltate și afirmate la nivel mondial datorită exploatării și prelucrării anumitor materii prime: Municipiul Petroșani este rodul mineritului carbonifer, Ploieștiul s-a afirmat datorită petrolului, Mediașul este un dar al gazului metan, Reșița nu poate fi concepută fără metalurgie și construcția de mașini grele etc. Dar avantajelor aduse dezvoltării urbane de avântul industriilor le corespund dintotdeauna și o serie de probleme urbanistice, demografice, de transport etc.

Cercetarea relațiilor biunivoce dintre centrele urbane și dezvoltarea industrială din perspectivă istorică este tema sesiunii anuale a CIOR din 2021, prilejuită de aniversarea a 250 de ani de la inaugurarea primelor două furnale la Reșița.

Ca de obicei, propunem câteva repere tematice, cu precizarea că pot fi tratate și alte aspecte, pe baza metodologiilor actuale, cu tehnologia pe care o avem la dispoziție:

  • continuitate/discontinuitate între Evul Mediu și perioada modernă în privința rolului major avut de meșteșuguri/activități manufacturiere/industriale în evoluție centrelor urbane,
  • raportul industrializare-urbanizare din perspective variate: demografice, sociale, economice, culturale,
  • legi și regulamente privind dezvoltarea industriei în orașe,
  • impactul industriei asupra urbanismului și locuirii urbane,
  • impactul industriei asupra calității vieții cotidiene urbane,
  • orașe specializate în anumite ramuri meșteșugărești/industriale: minerit, metalurgie, textile, petrochimie etc.,
  • industrializarea forțată din anii regimului comunist și efectele sale asupra centrelor urbane,
  • raportul dintre evoluția demografică și evoluția industrială a centrelor urbane,
  • impactul dezindustrializării de după 1990 asupra centrelor urbane,
  • patrimoniu industrial și identitate urbană în epoca industrială și post-industrială.

Evident, lista poate continua și cu alte aspecte care se încadrează temei generale a sesiunii: Orașul – centru meșteșugăresc și industrial în contextul istoriei sau culturii urbane, evidențiind, pe cât posibil, modul în care factorii, evenimentele, procesele și politicile privitoare la dezvoltare meșteșugurilor și industriei generează efecte asupra orașelor și a locuitorilor acestora.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista Historia Urbana sau într‑un volum tematic.

Formular de înscriere (data limită 1 mai 2021)

în Informații privind Istoria orașelor (Nr. 182 – decembrie 2020)

Vasile Ciobanu