Sesiuni ştiinţifice, colocvii şi simpozioane organizate de Comisia de Istorie a Oraşelor din România

 

A XXVIII-a sesiune anuală Orașul și legislația, Buzău, 20-22 iulie 2022, în colaborare cu Primăria Municipiului Buzău.

A XXVII-a sesiune anuală Orașul – centru meșteșugăresc și industrial, Sibiu, 1-2 iulie 2021, în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu (desfășurată online).

Sesiunea anuală Orașul și educația, Cluj-Napoca, 4-6 iunie 2020, în colaborare cu Academia Română – Filiala Cluj, Institutul de Istorie ,,George Barițiu” și Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie (anulată din cauza pandemiei de COVID 19).

A XXVI-a sesiune anuală Orașul și alimentația, 17-19 octombrie 2019, Sibiu, în colaborare cu Evangelische Akademie Siebenbürgen și Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt.

A XXV-a sesiune anuală Transporturile și comunicațiile din orașe, 10-12 mai 2018, Brăila, în colaborare cu Muzeul Brăilei ”Carol I”.

A XXIV-a sesiune anuală Calamități naturale, mari incendiiși epidemii în trecutul orașelor, 23-24 noiembrie 2017, Alba Iulia, în colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Consiliul Județean Alba

Sesiunea națională Locuri ale memoriei în spațiul urban, 28-29 mai 2016, Bistrița, în colaborare cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

A XXIII-a sesiune anuală Locul centrelor istorice în contextul urban actual, 19-21 mai 2016, Piatra Neamț, în colaborare cu Complexul Muzeal Județean Neamț.

A XXII-a sesiune anuală Orașul și administrația, 18–19 septembrie 2015, Satu Mare, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare.

A XXI-a sesiune anuală Relaţia sat-oraş, 13–14 iunie 2014, Sibiu, în colaborare cu Complexul Muzeal Naţional ASTRA.

A XX-a sesiune anuală Viaţa monumentelor urbane – istorie, arhitectură, arheologie, 14–17 octombrie 2013, Iaşi, ca secţiune în cadrul sesiunii internaţionale Monumentul. Tradiţie şi viitor, ediţia a XV-a, organizată de Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Institutul Naţional al Patrimoniului ș.a.

A XIX-a sesiune anuală CIOR şi revista „Historia Urbana” la 20 de ani – Istoriografia oraşelor din spaţiul românesc. Începuturi şi evoluţie, 23–24 aprilie 2012, Giurgiu, în colaborare cu Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”  şi Primăria Municipiului Giurgiu.

Sesiunea Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor, Cities and their spaces / Oraşul şi spaţiile sale, 8–9 septembrie 2011, Sibiu, organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în cadrul căreia a avut loc şi dezbaterea privind atlasele istorice ale oraşelor.

A XVIII-a sesiune anuală Viaţa cotidiană urbană, 28-29 mai 2011, Brăila, în colaborare cu Muzeul Brăilei.

A XVII-a sesiune anuală Mediul geografic şi dezvoltarea oraşelor, 28-29 octombrie 2010, Piteşti, în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş.

Sesiunea naţională Evoluţia oraşelor transilvănene în perioada interbelică (1918–1940), 15-16 octombrie 2010, în colaborare cu Muzeul Judeţean Mureş.

A XVI-a sesiune anuală Oraşul şi asistenţa socială, 19-20 iunie 2009, Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Seminarul de Antropologie Istorică.

A XV-a sesiune anuală Oraşul şi biserica, 26-28 septembrie 2008, Oradea, în colaborare cu Universitatea din Oradea.

A XIV-a sesiune anuală Banca şi oraşul, 7-8 iunie 2007, Bucureşti, în colaborare cu Banca Naţională a României.

A XIII-a sesiune anuală Factorul politic în dezvoltarea oraşelor, 23-24 iunie 2006, Bucureşti, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti.

A XII-a sesiune anuală Civilizaţia urbană în spaţiul românesc. Cercetare, protecţie, valorificare, 10-11 iunie 2005, Braşov, în colaborare cu Muzeul „Casa Mureşenilor” şi Muzeul Etnografic Braşov.

A XI-a sesiune anuală Centre urbane în timpul lui Ştefan cel Mare, 18-19 mai 2004, Vaslui, în colaborare cu Muzeul Judeţean Vaslui.

A X-a sesiune anuală Populaţia oraşelor. Structură etnică şi socială, 26-28 septembrie 2003, Brăila, în colaborare cu Muzeul Brăilei.

A IX-a sesiune anuală CIOR – „Historia Urbana” – Un deceniu de activitate, 27-29 septembrie 2002, Sibiu, în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.

A VIII-a sesiune anuală Centre istorice. Menire, evoluţie, perspective, 12-19 octombrie 2001, Sibiu, în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.

A VII-a Sesiune anuală Instituţii centrale şi locale în viaţa oraşelor, 21-23 septembrie 2000, Cluj-Napoca,  în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

A VI-a sesiune anuală Meşteşugurile în viaţa oraşelor, 12-13 iunie 1998, Sighişoara, în colaborare cu Muzeul Oraşului Sighişoara.

A V-a sesiune anuală Rolul oraşului în dezvoltarea culturii, 23–24 mai 1997, Iaşi, în colaborare cu Complexul Muzeal Iaşi.

Sesiunea internaţională Oraşul ca reşedinţă în secolele XIII–XVI, 29 mai–2 iunie 1996, Târgovişte, în colaborare cu Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor şi Muzeul Judeţean Dâmboviţa.

A IV-a sesiune anuală, Factorul militar în viaţa oraşului, Giurgiu, 20-21 octombrie 1995, în colaborare cu Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu.

Simpozionul Distrugerea şi reconstrucţia oraşelor. Istorie şi proiectare, Timişoara, 9-11 iunie 1995, în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timişoara.

Colocviul Semnificaţia rezultatelor săpăturilor arheologice privind începuturile oraşelor medievale din Ţara Românească, Târgovişte, 28-30 aprilie 1995, în colaborare cu Muzeul Judeţean Dâmboviţa.

Colocviul Atlasul istoric al oraşelor din România. Coordonate şi repere, 11 ianuarie 1994, Bucureşti.

A III-a sesiune anuală Drumuri și orașe. Transporturile rutiere, feroviare și navale în dezvoltarea orașelor, 8-9 octombrie 1994, Bistrița, în colaborare cu Muzeul Județean Bistrița-Năsăud.

Simpozionul Oraşe şi cartiere cu plan prestabilit, 22-23 aprilie 1994, Drobeta Turnu Severin.

A II-a sesiune anuală Comerţul şi dezvoltarea urbană, 21-23 mai 1993, Brăila, în colaborare cu Muzeul Brăilei.

Colocviul Termenii: târg/oraş. Semnificaţie, evoluţie, utilizare, 5 februarie 1993, Bucureşti, desfăşurat la Academia Română.

Sesiunea Istoria oraşelor în cercetările istoriografice din România, 8-9 mai 1992, Sibiu, sesiunea de constituire a CIOR, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.