Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Orașul multietnic și multiconfesional

Sibiu, 19–21 octombrie 2023

 

Repere tematice

Orașul multietnic și multiconfesional constituie o temă ofertantă pentru un număr important de specialiști: istorici, arheologi, arhiviști, muzeografi, arhitecți și urbaniști. În toate epocile existenței lor, de la începuturi și până astăzi, orașele multietnice au format o categorie numeroasă. Apărute ca puncte de întâlnire a unor căi de transport, ca centre de întâlnire și de schimb, așezările urbane s-au constituit de multe ori ca un conglomerat de oameni aparținând diferitelor etnii, confesiuni și culturi, care au trebuit să conviețuiască, să contribuie la dezvoltarea așezărilor în care trăiau. Deseori, aducerea unor comercianți și meseriași din alte părți, de alte etnii era o politică a puterii centrale, a regilor și principilor, dar și a unor mari proprietari. Fenomenul este cunoscut, a fost cercetat, însă depistarea unor noi surse, apariția unor metode noi de studiu permit reluarea investigațiilor, noi abordări care să ducă la îmbogățirea cunoștințelor despre trecutul centrelor urbane.

Considerăm că poate fi benefică pentru orientarea celor interesați enunțarea câtorva repere tematice, a unor posibile subiecte, în funcție de specializare și de interesul pentru un aspect sau altul:

 • geneza orașelor și compoziția etnică și confesională a primelor centre urbane din spațiul României de astăzi,
 • aportul arheologiei, cartografiei, surselor arhivistice etc. în cercetarea compoziției etnice și confesionale a centrelor urbane din Antichitate și până în perioada modernă,
 • factorul economic ca element favorabil al constituirii unei populații urbane multietnice și multiconfesionale,
 • presa scrisă ca sursă pentru documentarea conviețuirii din orașele moderne și contemporane,
 • contribuția urbaniștilor și arhitecților la cercetarea caracterului multietnic și multiconfesional al unor centre urbane,
 • lăcașuri de cult, clădiri publice sau private, monumente de for public, obiective economice, locuri etc. reprezentative sau emblematice pentru identitatea și memoria colectivă a comunităților etnice și confesionale din mediul urban,
 • intervenții ale factorului politic pentru păstrarea unui anumit caracter etnic al unor orașe,
 • cazuri de purificare etnică sau confesională în unele orașe,
 • evidențierea caracterului multietnic și multiconfesional în viața culturală a orașelor (instituții de învățământ, instituții culturale, asociații etc.),
 • compoziția multietnică și multiconfesională a populației evidențiată în viața cotidiană a centrelor urbane,
 • reflecția multietnicității urbane în artă (literatură, arte plastice, artele spectacolului etc.).

Reperele prezentate mai sus nu sunt restrictive, ci orientative, motiv pentru care vă invităm să considerați tema sesiunii ca fiind suficient de generoasă și permisivă pentru a include și alte aspecte pe care le aveți în vedere privitoare la relația dintre oraș, etnicitate și confesiune.

Vasile Ciobanu